top of page
 • Skribentens bildAnton Säwström

Vill du ha hjälp med att digitalisera din verksamhet?Affärsutvecklingscheckar för Stockholms län 2023


Om du vill utveckla ditt företag inom internationalisering, digitalisering eller grön omställning kan du ansöka om affärsutvecklingscheckar.

Stockholms län erbjuder affärsutvecklingscheckar för små och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet inom områdena internationalisering, digitalisering och/eller grön omställning. Företag som uppfyller grundkraven, såsom att ha 1-49 anställda, en omsättning på mellan 1 miljon och 100 miljoner och en god ekonomi, samt inte har fått mer än 2 miljoner i statligt stöd de senaste 3 åren, kan ansöka om stöd.

Ansökningsperioden är öppen mellan den 27 februari och 12 mars 2023. Affärsutvecklingscheckarna kan ge stöd på 50 000 - 250 000 kronor för köp av tjänster/konsulter och projektanställningar. För internationaliseringschecken kan stöd även ges för resekostnader på max 20 procent av totala kostnaden.

Företagen måste också kunna bidra med egen finansiering eftersom affärsutvecklingscheckarna endast täcker 50 procent av projektets kostnader. Det är viktigt att notera att stödet utbetalas i efterhand och företaget måste därför ha tillräckliga resurser för att finansiera hela projektet själva och sedan ansöka om utbetalning efter att kostnaderna har uppstått.

Företagen måste konkretisera och förtydliga sina projekt i ansökan och beskriva vad som kommer att implementeras och vilken effekt det kommer att ha på företaget. Projektet måste ligga utanför företagets normala verksamhet och bidra med ny kompetens och kunskap till företaget.


Grundkrav

För att beviljas stöd behöver företaget uppfylla samtliga grundkrav.

 • Ha 1 – 49 anställda

 • Ha en omsättning på mellan 1 miljon och 100 miljoner

 • Ha en god ekonomi

 • Fått mindre än 2 miljoner i statligt stöd de senaste 3 åren

Medfinansiering

Affärsutvecklingscheckarna står för max 50 procent av kostnaderna i projektet – resterande 50 procent kräver egen medfinansiering.

Stöd

Bolaget kan söka stöd, 50 000 – 250 000 kronor, för köp av tjänst/konsult och projektanställning. För internationaliseringschecken även för resekostnader på max 20 procent av total kostnad.

Tänk på

Projektet måste ha en positiv inverkan på företagets utveckling. Det innebär att projektets innehåll bör falla utanför företagets vanliga verksamhetsområde och bidra med ny kompetens och kunskap till företaget. En detaljerad beskrivning av projektet måste lämnas i intresseanmälan. Här är några saker att tänka på:

 • Konkretisera och förtydliga projektet i ansökan.

 • Vad blir implementerat – vad handlar projektet om som du vill genomföra?

 • Vad blir effekten för företaget?

 • På vilket sätt är detta ny kompetens/kunskap?

Tänk på att stödet utbetalas i efterhand. Du måste därför finansiera den totala kostnaden för projektet med egen kassa. Om du blir beviljad stöd ansöker du om utbetalning efter det att kostnaden för projektet uppstått.


Sammanfattning

Små och medelstora företag i Sthlm kan mellan den 27 februari och 12 mars 2023 ansöka om stöd för 50% av kostnaden för att anlita oss för antingen en:

Digitaliseringscheck

 • Ta fram en digitaliseringsstrategi

 • Identifiera nya affärsmodeller

 • Digitalisera företagets verksamhet och processer

 • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering

 • Genomföra en digital transformation

eller


Internationaliseringscheck

 • Ta fram en internationaliseringsstrategi

 • Göra marknadsundersökningar

 • Utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet

Kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp med att ansöka om affärsutvecklingscheckar .byggnad och himmel
Affärsutvecklingscheckar för Stockholms län 2023


Följs oss på sociala medier Facebook-Instagram-Linkedin

Läs mer på Almis hemsida:

https://www.almi.se/nyheter/stockholm/checkar2023bottom of page