top of page
Fint packat paket

Priser

Välkommen till Amzello – din partner för att maximera försäljningen på Amazon! Med över 25 års samlad erfarenhet har vi skapat en unik expertis kring vad som lyckas och inte på plattformen.

Oavsett om du funderar på att ta steget in i Amazon-världen och vill utvärdera dess lämplighet för ditt varumärke, behöver stöd för att komma igång med försäljning på Amazon, eller söker strategier för att optimera din befintliga försäljning, så har vi skräddarsydda tjänster för dig.

Upptäck nedan några av våra prisvärda paket, skräddarsydda för att möta ditt specifika behov. Våra Amazon-experter står redo att guida dig – tveka inte att kontakta oss för en skräddarsydd lösning.

Förstudie

För dig som vill undersöka marknaden och få ett detaljerat beslutsunderlag

Bas

15 000 kr

1 produktkategori & 1 marknad

 • Uppstartsmöte och genomgång av mål

 • Sökordsanalys - 3 största sökorden

 • Konkurrentanalys - topp 3 konkurrenter

 • Kostnadskalkyl på produktnivå för att sälja på Amazon (inkl FBA)

 • Uppskattad kostnad för annonsering på Amazon

 • Avslutningsmöte där vi går igenom förstudien

Standard

40 000 kr

3 produktkategorier & 3 marknader

 • Uppstartsmöte och genomgång av mål

 • Marknadsanalys på Amazon. Efterfrågan, försäljningsmöjligheter, konkurrentanalys och sökordsanalys per land

 • Kostnadskalkyl på produktnivå för att sälja på Amazon (inkl FBA) per land

 • Uppskattad kostnad för annonsering på Amazon per land

 • Amzellos rekommendationer utifrån förstudien och förslag på kanalstrategi för Amazon

 • Avslutningsmöte där vi går igenom förstudien och den föreslagna kanalstrategien
   

Premium

Offert

Fler produktkategorier & marknader

 • Uppstartsmöte och genomgång av mål

 • Marknadsanalys på Amazon. Efterfrågan, försäljningsmöjligheter, konkurrentanalys och sökordsanalys per land

 • Kostnadskalkyl på produktnivå för att sälja på Amazon (inkl FBA) per land

 • Uppskattad kostnad för annonsering på Amazon per land

 • Amzellos rekommendationer utifrån förstudien och förslag på kanalstrategi för Amazon

 • Avslutningsmöte där vi går igenom förstudien och den föreslagna kanalstrategien

Konto audit

För dig som vill få full koll på ditt Seller central konto och få en prioriterad tågordning på aktiviteter som behöver göras

Engångskostnad

15 000 kr

Fullständig översyn av Seller central konto och prioriterad att-göra-lista

 • Uppstartsmöte där Amzello får tillgång till kontot samt genomgång av mål

 • Fullständig översyn av Seller central konto - Account health status,  inställningar och eventuella felmeddelanden

 • Fullständig översyn av hur produkterna är upplagda

 • Fullständig översyn av inställningar för logistik

 • Fullständig översyn av Amazon ads

 • Avslutningsmöte där vi går igenom rapporten och de prioriterade aktiviteterna som behöver göras

Registrering & Brand Registry

För dig som behöver komma igång snabbt

Engångskostnad

15 000 kr

Registrering av säljarkonto, 10 000 kr

 • Amzello samlar in data och dokumentation

 • Amzello ger feedback på insamlat material

 • Amzello laddar upp insamlat material 

 • Amzello gör eventuell felsökning

 • Amzello färdigställer säljkontot

Brand Registry, 5 000 kr

 • Amzello samlar in data och dokumentation

 • Amzello ger feedback på insamlat material

 • Amzello laddar upp insamlat material

 • Amzello gör eventuell felsökning

Skapa produktsidor

För dig som vill optimera din närvaro på Amazon

Bas

4 500 kr*

Per produkt

 • Ta fram sökordslista

 • Granskning & optimeringsförslag av texter/copy

 • Granskning & optimeringsförslag av bilder och video
   

Tillvalstjänster

 • Ladda ned rätt produktfil utifrån rätt kategori

 • Samla in nödvändig produktdata

 • Konkurrentanalys

 • Textproduktion / copy

 • Översättning

 • Leverera ifylld produktfil

 • Ladda upp produktfil och felsökning

 • Video- och bildproduktion

 • Ladda upp bilder och video

*Rabatt vid flera produkter

Standard

9 000 kr*

Per produkt

 • Ta fram sökordslista

 • Amzello laddar ned rätt produktfil utifrån rätt kategori

 • Amzello samlar in nödvändig produktdata

 • Granskning och optimeringsförslag av copy

 • Granskning och optimeringsförslag av bilder och video

 • Amzello levererar ifylld produktfil

 

Tillvalstjänster

 • Konkurrentanalys

 • Textproduktion / copy

 • Översättning

 • Ladda upp produktfil och felsökning

 • Video- och bildproduktion

 • Ladda upp bilder och video

*Rabatt vid flera produkter

Premium

17 000 kr*

Per produkt

 • Ta fram sökordslista

 • Konkurrentanalys

 • Amzello laddar ned rätt produktfil utifrån rätt kategori

 • Amzello samlar in nödvändig produktdata

 • Amzello producerar texter / copy

 • Amzello levererar ifylld produktfil

 • Amzello laddar upp produktfil och felsöker

 • Granskning och optimeringsförslag av bilder och video

 • Amzello laddar upp bilder och video

Tillvalstjänster

 • Översättning

 • Film- och bildproduktion

*Rabatt vid flera produkter

Skapa A+ Content

För dig som vill visa upp ditt varumärke och dina produkter på bästa sätt 

Bas

3 000 kr*

 • Information och exempel på bra A+ Content

 • Information om vilka mallar och möjligheter som Amazon erbjuder för A+ Content

 • Rådgivning från Amzello (max 1 h)

*Går att använda samma A+ Content till flera produktsidor.

Standard

7 000 kr*

Per produkt

 • Information och exempel på bra A+ Content

 • Information om vilka mallar och möjligheter som Amazon erbjuder för A+ Content

 • Förslag på layout och moduler

 • Rådgivning från Amzello (max 2 h)

*Går att använda samma A+ Content till flera produktsidor. Rabatt vid flera produkter

Premium

15 000 kr*

Per produkt

 • Information och exempel på bra A+ Content

 • Information om vilka mallar och möjligheter som Amazon erbjuder för A+ Content

 • Förslag på layout och moduler

 • Granskning och optimeringsförslag av texter / copy

 • Granskning och optimeringsförslag av bilder och eventuell video

 • Amzello skapar ert A+ Content

 • Amzello laddar upp ert A+ Content och gör eventuell felsökning

 • Rådgivning från Amzello (max 3 h)

*Går att använda samma A+ Content till flera produktsidor. Rabatt vid flera produkter

Skapa produktsidor från PIM-/MDM-System

För dig som vill få upp produkterna snabbt och styra allt från ett system

Engångskostnad

Offert eller 1 500 kr/h

Du ansvarar för

 • Koppla ihop PIM-/MDM-system med Amazon

 • Göra eventuell felsökning i ert PIM-/MDM-system

 

Amzello ansvarar för

 • Kolla så att produkterna hamnar i rätt kategori, har den information som Amazon kräver och att det ser bra ut mot kund

 • Göra eventuell felsökning i Seller central

 • Göra inställningar i Seller central för FBM eller konvertera till FBA (ni kopplar i så fall loss logistik kopplingen från ert system)

 

Tillvalstjänster

 • Sökordsanalys

 • Copy och SEO

 • Översättning

 • Video- och bildproduktion

Skapa Brand Store

För varumärkesägare som vill ha sin egen butik på Amazon

Bas

16 000 kr

Skapa en Brand Store, 1 sida

 • Planera layout och design utifrån ert varumärke och vilka produkter du vill framhäva

 • Välja layout och mall

 • Granskning och optimeringsförslag av copy

 • Granskning och optimeringsförslag av bilder och video

 • Amzello laddar upp bilder, texter och video

 • Amzello kopplar produkter till Brand store

 • Amzello färdigställer er Brand store och gör eventuell felsökning 
   

Tillvalstjänster

 • Översättning

 • Textproduktion

 • Film- och bildproduktion

Standard

30 000 kr

Skapa en Brand Store, 1 sida & 1-3 undersidor

 • Planera layout och design utifrån ert varumärke, vilka produkter du vill framhäva samt hur du vill att kunden ska kunna navigera i butiken

 • Välja layout och mall

 • Granskning och optimeringsförslag av copy

 • Granskning och optimeringsförslag av bilder och video

 • Amzello laddar upp bilder, texter och video

 • Amzello kopplar produkter till Brand store

 • Amzello färdigställer er Brand store och gör eventuell felsökning

 

Tillvalstjänster

 • Översättning

 • Textproduktion

 • Film- och bildproduktion

Premium

60 000 kr

Skapa en Brand Store, 1 sida & 4-10 undersidor

 • Planera layout och design utifrån ert varumärke, vilka produkter du vill framhäva samt hur du vill att kunden ska kunna navigera i butiken

 • Välja layout och mall

 • Granskning och optimeringsförslag av copy

 • Granskning och optimeringsförslag av bilder och video

 • Amzello laddar upp bilder, texter och video

 • Amzello kopplar produkter till Brand store

 • Amzello färdigställer er Brand store och gör eventuell felsökning
   

Tillvalstjänster

 • Översättning

 • Textproduktion

 • Film- och bildproduktion

Lanseringsplanering

För dig som vill säkerställa att produkterna får en flygande start

Engångskostnad

5 000 kr/produkt & marknad

 • Möte för att diskutera aktiviteter och definiera mål (1 h)

 • Hjälp med att skapa leveransplan för FBA

 • Skapa Amazon Ads annonskampanjer

 • Eventuellt anmäla till Amazon Vine (program där du skickar gratisprodukter till proffsrecensenter för att få in recensioner, anmälningsavgift på ca 2 000 kr/produkt)

Lansering

För dig som vill att produkterna får en flygande start

Bas

Fr 13 000 kr/månad*

Pris beror på antal produkter och marknader

Lansera produkter

 • Amzello följer försäljning och annonser

 • Amzello sköter och optimerar Amazon Ads-kampanjer*

 • Veckomöten för att titta på data, diskutera framsteg och göra justeringar
   

*Ca 2-4 månader. Kostnad för annonser ingår inte, Pay Per Click, PPC

Standard

Fr 20 000 kr/månad*

Pris beror på antal produkter och marknader

Lansera för att ranka produkter

 • Amzello följer försäljning, annonser och andra viktiga KPI:er

 • Amzello sköter och optimerar alla Amazon Ads-kampanjer*

 • Amzello bevakar recensioner, feedback, status på produktsidor och kontohälsa

 • Veckomöten för att titta på data, diskutera framsteg och göra justeringar

 

*Ca 2-4 månader. Kostnad för annonser ingår inte, Pay Per Click, PPC

Premium

Fr 35 000 kr/månad*

Pris beror på antal produkter och marknader

Aggressiv lansering för att ranka produkter

 • Amzello följer noga försäljning, annonser, rankning på olika sökord och andra KPI:er

 • Amzello sköter och optimerar alla Amazon Ads-kampanjer*

 • Amzello bevakar recensioner, feedback, status på produktsidor och kontohälsa

 • Veckomöten för att titta på data, diskutera framsteg och göra justeringar

 • Konsultation via mail mellan mötena
   

*Ca 2-4 månader. Kostnad för annonser ingår inte, Pay Per Click, PPC

Löpande drift av konto

För dig som behöver löpande stöttning av olika grad eller en helhetslösning där vi sköter allt

Projektpris

Fr 15 000 kr/månad*

Pris beror på antal länder, produkter och vilka delar av nedan vi gör

 • Jobba för att öka försäljning och få in recensioner

 • Löpande annonsoptimering. Manuell optimering eller med AI-styrda annonskampanjer*

 • Hålla koll på försäljningsvolymer och lagersaldo

 • Optimera och göra justeringar efter behov

 • Lösa problem med produktsidor och kontot

 • Svara på kundfrågor

 • Bevaka kontohälsa

 • Bevaka recensioner och säljarfeedback

 • Löpande leverera rapporter

 • Övrigt som vi kommer överens om

*Kostnad för annonser ingår inte, Pay Per Click, PPC

Löpande drift av Amazon Ads

För dig som vill öka försäljningen från dina Amazon ads

Löpande annonsoptimering med AI

Fr 10 000 kr/månad*

Pris beror på antal produkter och länder

 • Gå igenom befintliga annonser

 • Starta nya annonser i Amzellos AI-system

 • Löpande annonsoptimering med AI-styrda annonskampanjer

 • Löpande leverera rapporter

 • Övrigt som vi kommer överens om

*Kostnad för annonser ingår inte, Pay Per Click, PPC

Löpande manuell annonsoptimering

Fr 15 000 kr/månad

Pris beror på antal produkter och länder

 • Gå igenom befintliga annonser

 • Starta nya annonser

 • Löpande manuell annonsoptimering

 • Löpande leverera rapporter

 • Övrigt som vi kommer överens om

*Kostnad för annonser ingår inte, Pay Per Click, PPC

Coaching

För dig som vill lära dig mer, få stöd och göra mycket av jobbet själv

Pris per timme

1 700 kr/timme

Alla Amazons områden

Klippkort

Vårt mest flexibla alternativ, helt enkelt en timbank till ett riktigt bra pris

Bas

15 000 kr

10 klipp (timmar)

 • 12% rabatt från ordinarie timpris

 • Giltighetstid två månader

Standard

40 000 kr

30 klipp (timmar)

 • 22% rabatt från ordinarie timpris

 • Giltighetstid fyra månader

Premium

70 000 kr

60 klipp (timmar)

 • 31% rabatt från ordinarie timpris

 • Giltighetstid sex månader

Utbildning

Digitalt eller på plats hos er

Halvdag (3 h)

25 000 kr

Exkl. ev. resekostnader

 • Generell kunskap om Amazon

 • Introduktion till Amazon som exportkanal

 • De olika sätten att sälja på Amazon

 • Amazons logistiklösningar, FBM, Fulfilment by Merchant & FBA, Fulfilment by Amazon

 • Framgångsfaktorer för att lyckas på Amazon

 • Fiktivt case

 • Övriga delar som vi kommer överens om

Heldag (6 h)

45 000 kr

Exkl. ev. resekostnader

 • Generell kunskap om Amazon

 • Amazons framfart i Sverige

 • Likheter och skillnader med andra internationella marknader

 • De olika sätten att sälja på Amazon

 • Amazons logistiklösningar, FBM, Fulfilment by Merchant & FBA, Fulfilment by Amazon

 • Amazon B2B och dess tillväxt

 • Trender på Amazon, för varumärken, tillverkare och investerare

 • Framgångsfaktorer för att lyckas på Amazon

 • Hur du konkret kommer igång med försäljning på Amazon, steg för steg

 • Övriga delar som vi kommer överens om

bottom of page