top of page
Fint packat paket

PRISER

FÖRSTUDIE

FÖR DIG SOM VILL UNDERSÖKA MARKNADEN OCH FÅ ETT DETALJERAT BESLUTSUNDERLAG

BAS

25 000 KR

1 produkt & 1 marknad

 • Uppstartsmöte

 • Marknadsanalys på
  Amazon (efterfrågan, försäljningsmöjligheter, konkurrentanalys och sökordsanalys)

 • Kostnadskalkyl på produktnivå för att sälja på Amazon (inkl FBA)

 • Uppskattad kostnad för annonsering på Amazon

 • Amzellos rekommendationer utifrån förstudien

 • Avslutningsmöte där vi går igenom förstudien

STANDARD

45 000 KR

3 produkter & 3 marknader

 • Uppstartsmöte

 • Marknadsanalys på Amazon (efterfrågan, försäljningsmöjligheter, konkurrentanalys och sökordsanalys per land)

 • Kostnadskalkyl på produktnivå för att sälja på Amazon (inkl FBA)

 • Uppskattad kostnad för annonsering på Amazon

 • Amzellos rekommendationer utifrån förstudien

 • Avslutningsmöte där vi går igenom förstudien

PREMIUM

OFFERT

Fler produkter & marknader

 • Uppstartsmöte

 • Marknadsanalys på Amazon (efterfrågan, försäljningsmöjligheter, konkurrentanalys och sökordsanalys per land)

 • Kostnadskalkyl på produktnivå för att sälja på Amazon (inkl FBA)

 • Uppskattad kostnad för annonsering på Amazon

 • Amzellos rekommendationer utifrån förstudien

 • Avslutningsmöte där vi går igenom förstudien

REGISTRERING & BRAND REGISTRY

FÖR DIG SOM BEHÖVER KOMMA IGÅNG SNABBT

BAS

5 000 KR

Registrering av säljarkonto

 • Information om vilken data och dokumentation som krävs

 • Information om viktiga inställningar i Seller Central

 • Generell rådgivning (max 1 h)
   

Brand Registry

 • Information om vilken data och dokumentation som krävs

STANDARD

10 000 KR

Registrering av säljarkonto

 • Information om vilken data och dokumentation som krävs

 • Amzello ser över inskickad data och dokument innan uppladdning

 • Information om viktiga inställningar i Seller Central

 • Generell rådgivning (max 2 h)
   

 Brand Registry

 • Information om vilken data och dokumentation som krävs

 • Amzello ser över inskickad data och dokument innan uppladdning

 • Generell rådgivning (max 1 h)

PREMIUM

16 000 KR

Registrering av säljarkonto

 • Amzello samlar in data och dokumentation

 • Amzello ger feedback på insamlat material

 • Amzello laddar upp insamlat material 

 • Amzello gör eventuell felsökning

 • Amzello färdigställer säljkonto
   

Brand Registry

 • Amzello samlar in information

 • Amzello ger feedback på insamlat material

 • Amzello laddar upp insamlat material

 • Amzello gör eventuell felsökning

SKAPA PRODUKTSIDOR

FÖR DIG SOM VILL OPTIMERA DIN NÄRVARO PÅ AMAZON

BAS

4 500 KR*

PER PRODUKT

 • Ta fram sökordslista

 • Granskning & optimeringsförslag av copy

 • Granskning & optimeringsförslag av bilder och filmer
   

Tillvalstjänster

 • Översättning

 • Textproduktion

 • Film- och bildproduktion

 • Samla in nödvändig produktdata

 • Leverera ifylld produktfil

 • Ladda upp produktfil

*Rabatt vid flera produkter

STANDARD

9 000 KR*

PER PRODUKT

 • Ta fram sökordslista

 • Granskning & optimeringsförslag av copy

 • Granskning & optimeringsförslag av bilder & filmer

 • Amzello samlar in nödvändig produktdata

 • Amzello levererar ifylld produktfil

 

Tillvalstjänster

 • Översättning

 • Textproduktion

 • Film- och bildproduktion

 • Ladda upp produktfil

*Rabatt vid flera produkter

PREMIUM

17 000 KR*

PER PRODUKT

 • Ta fram sökordslista

 • Konkurrentanalys

 • Amzello samlar in nödvändig produktdata

 • Amzello producerar texterna

 • Granskning & optimeringsförslag av bilder & filmer

 • Amzello levererar ifylld produktfil

 • Amzello laddar upp produktfil och felsöker
   

Tillvalstjänster

 • Översättning

 • Film- och bildproduktion

*Rabatt vid flera produkter

SKAPA BRAND STORE

FÖR VARUMÄRKESÄGARE SOM VILL HA SIN EGEN BUTIK PÅ AMAZON

BAS

16 000 KR

Skapa en Brand Store, 1 sida

 • Granskning & optimeringsförslag av copy

 • Granskning & optimeringsförslag av bilder och filmer
   

Tillvalstjänster

 • Sökordsanalys

 • Översättning

 • Textproduktion

 • Film- och bildproduktion

STANDARD

26 000 KR

Skapa en Brand Store, 1 sida & 3-4 undersidor

 • Granskning & optimeringsförslag av copy

 • Granskning & optimeringsförslag av bilder & filmer

 

Tillvalstjänster

 • Sökordsanalys

 • Översättning

 • Textproduktion

 • Film- och bildproduktion

PREMIUM

50 000 KR

Skapa en Brand Store, 1 sida & 3-4 undersidor

 • Sökordsanalys

 • Konkurrentanalys

 • Amzello producerar texterna

 • Granskning & optimeringsförslag

 • av bilder & filmer
   

Tillvalstjänster

 • Översättning

 • Film- och bildproduktion

LANSERINGSPLANERING

FÖR DIG SOM VILL SÄKERSTÄLLA ATT PRODUKTERNA FÅR EN FLYGANDE START

PROJEKTPRIS

4 500 KR START

+

3 000 KR/PRODUKT & MARKNAD

 • Möte för att diskutera aktiviteter och definiera mål (1 h)

 • Hjälp med att skapa leveransplan för FBA

 • Skapa Amazon Ads annonskampanjer

 • Eventuellt anmäla till Amazon Vine (program där du skickar gratisprodukter till proffsrecensenter för att få in recensioner, anmälningsavgift på ca 2 000 kr/produkt)

LÖPANDE DRIFT AV KONTO

FÖR DIG SOM BEHÖVER LÖPANDE STÖTTNING AV OLIKA GRAD ELLER EN HELHETSLÖSNING DÄR VI SKÖTER ALLT

PROJEKTPRIS

FR 15 000 KR/MÅNAD

PRIS BEROR PÅ ANTAL LÄNDER, PRODUKTER OCH VILKA DELAR AV NEDAN VI GÖR

 • Jobba för att få igång försäljning och få in recensioner

 • Löpande annonsoptimering (kostnad för annonser ingår inte, Pay Per Click, PPC)

 • Hålla koll på försäljningsvolymer och lagersaldo

 • Optimera och göra justeringar efter behov

 • Lösa problem med produktsidor och kontot

 • Svara på kundfrågor

 • Bevaka kontohälsa

 • Bevaka recensioner och säljarfeedback 

 • Löpande leverera rapporter

 • Övrigt som vi kommer överens om

LÖPANDE DRIFT AV AMAZON ADS

FÖR DIG SOM BEHÖVER LÖPANDE STÖTTNING SPECIFIKT MED AMAZON ADS

PROJEKTPRIS

FR 10 000 KR/MÅNAD

PRIS BEROR PÅ ANTAL LÄNDER, PRODUKTER OCH VILKA DELAR AV NEDAN VI GÖR

 • Gå igenom befintliga annonser

 • Starta nya annonser

 • Löpande annonsoptimering

 • Använda avancerade och AI-styrda annonskampanjer

 • Löpande leverera rapporter

 • Övrigt som vi kommer överens om

UTBILDNING

DIGITALT ELLER PÅ PLATS HOS ER

HALVDAG (3 H)

25 000 KR

EXKL EV RESEKOSTNADER

 • Generell kunskap om Amazon

 • Introduktion till Amazon som exportkanal 

 • De olika sätten att sälja på Amazon

 • Amazons logistiklösningar, Fulfilment by Merchant & Fulfilment by Amazon

 • Framgångsfaktorer för att lyckas på Amazon

 • Fiktivt case

 • Eventuella övriga delar som vi kommer överens om

HELDAG (6 H)

45 000 KR

EXKL EV RESEKOSTNADER

 • Generell kunskap om Amazon

 • Hur Amazons framfart i Sverige sett ut hittills

 • Likheter och skillnader med andra internationella marknader

 • De olika sätten att sälja på Amazon

 • Amazons logistiklösningar, Fulfilment by Merchant & Fulfilment by Amazon

 • Amazon B2B och dess tillväxt

 • Trender på Amazon, för varumärken, tillverkare och investerare

 • Framgångsfaktorer för att lyckas på Amazon

 • Hur du konkret kommer igång med försäljning på Amazon, steg för steg

 • Eventuella övriga delar som vi kommer överens om

KLIPPKORT

VÅRT MEST FLEXIBLA ALTERNATIV, 
HELT ENKELT EN TIMBANK TILL ETT RIKTIGT BRA PRIS

BAS

15 000 KR

10 KLIPP (TIMMAR)

 • 10% rabatt från ordinarie timpris

 • Giltighetstid två månader

STANDARD

40 000 KR

30 KLIPP (TIMMAR)

 • 20% rabatt från ordinarie timpris

 • Giltighetstid fyra månader

PREMIUM

70 000 KR

60 KLIPP (TIMMAR)

 • 30% rabatt från ordinarie timpris

 • Giltighetstid sex månader

bottom of page